Information om ved, eldning och lagring av ved

eldFakta om ved
Vedeldning är ett billigt, miljövänligt bränsle och en säker metod för uppvärmning.

Ved som används som bränsle ska gärna vara överårig. Under sommaren tar det minst två månader innan veden torkat under skyddstak utomhus. Färsk ved innehåller
nästan 50 % vatten, medan vattenhalten i torr ved är cirka 20 %.

Torr ved är ljus till färgen, och man känner igen den på ljudet: två torra vedträn klingar skarpt då man slår dem mot varandra. Färsk ved fräser då den brinner.

När veden ska användas bör den förvaras inomhus 1-7 dagar innan den är lämplig att använda. Torrare ved ger bättre värmevärde vid eldning.Tyngre ved som bok. ek och björk ger under jämförbara förhållannden mer värme än till exempel tall och gran. För mer information se våra tabeller nedan.

Energivärde per fast kubikmeter ved i kilowattimmar (Kwh)

Trädslag Energivärde
Rönn 3190
Bok 3000
Ek 2900
Ask 2900
Lönn 2800
Björk 2650
Klibbal 2350
Tall 2350
Asp 2000
Gran 2000

En kubikmeter olja motsvarar 9900 Kwh

Lagring/förvaring
När man torkar och lagrar ved finns det vissa saker man måste tänka på. Det är mycket viktigt att veden ligger luftigt och inte för tätt packat. Bland de bästa alternativen är att ha ett plåttak som står på stolpar och inga väggar. Det sämsta man kan göra är att täcka över veden med en presenning. Veden torkar som bäst på våren när fukthalten i luften är låg. Efter Juni månad ökar fukthalten. Om man har möjlighet att torka veden två år är det ett mycket bra alternativ. Veden bör inte förbrännas om den har en fuktighetshalt som överstiger 20 %.